9 Απριλίου 2011

ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η εργασιακή προοπτική του μηχανικού και το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών

Τετάρτη 13 Απριλίου 2011
Ώρα: 13:00
στο αμφιθέατρο ΑΠΜ1