ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΑΑΚ


ΑΝεξάρτητη Αριστεοί Φοιτητές Ηλεκτρολόγοι (ΑΝ.Α.Φ.Η. - Ηλ. Μηχ. ΕΜΠ)http://www.anafi.ntua.gr/
ΑΝεξάρτητη ΑΡιστερή ΠΑρέμβαση (ΑΝ.ΑΡ.ΠΑ. - Πολ. Μηχ. ΕΜΠ)http://aparemvasi.blogspot.com/
Αριστερή Κίνηση Αρχιτεκτονικής (A.K.A. - Αρχιτεκτονική ΕΜΠ)http://akaeaak.wordpress.com/
Αριστερή Πρωτοβουλία Τύρβη (Μηχανολόγοι ΕΜΠ) http://apteaak.wordpress.com/
Αριστερή Ριζοσπαστική Συσπείρωση (Α.Ρ.Συ. - ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ) http://arsyeaak.blogspot.com/
ΑΡιστερός Ανεξάρτητος Χώρος ΤΟπογράφων (ΑΡ.Α.Χ.ΤΟ. - ΕΜΠ)http://araxto.blogspot.com/
Χημικών Ανεξαρτητων Μηχανικών Αριστερή Συσπείρωση( Χ.Α.Μ.Α.Σ. Χημ. Μηχ ΕΜΠ)http://xamas01.blogspot.com/
ΕΝΤΡΟΠΙΑ ( Χημ. Μηχ. ΕΜΠ) http://www.entropia-xm.com/


Σχήματα ΕΑΑΚ ΕΚΠΑ:

ΑΝεξάρτητη ΑΡιστερή ΣΥσπείρωση Πληροφορικής (ΑΝ.ΑΡ.ΣΥ.Π. - Πληροφορική Αθήνας)http://anarsypeaak.blogspot.com/
Αριστερή Ενωτική Πρωτοβουλία (Α.Ε.Π. - Μαθηματικό Αθήνας) http://aepeaakmath.blogspot.com/
ΑΡΙστερή Συσπείρωση (ΑΡ.Ι.Σ. - Ιατρική Αθήνας) http://ariseaak.blogspot.com/
Αριστερή ΣΥσπείρωση Χημικών (Α.ΣΥ.Χ. - Χημικό Αθήνας) http://asyx-eaak.blogspot.com/
Κίνηση ΑΡιστερών Ανεξάρτητων ΒΙολογικού (Κ.ΑΡ.Α.ΒΙ. - Βιολογικό Αθήνας)http://karabieaak.blogspot.com/
Κίνηση ΑΡιστερών ΦΙλοσοφικής (Κ.ΑΡ.ΦΙ. - Φιλοσοφική Αθήνας)http://karfieaak.blogspot.com/
Παρεμβολή (Φυσικό Αθήνας) http://paremvoli-eaak.blogspot.com/
Πρωτοβουλία Αριστερών Φοιτητών (Π.Α.Φ. - Ιατρική Αθήνας) http://pafeaak.blogspot.com/
Ρήγμα (Γεωλογικό Αθήνας) http://rigma-eaak.blogspot.com/
Ριζοσπαστική Αριστερή Παρέμβαση Νομ. - Συσπείρωση Αριστερών Φοιτητών Νομ. (Ρ.Α.Πα.Ν.-Σ.Α.Φ.Ν. - Νομική Αθήνας) http://rapan-safn.blogspot.com/
ΑΝΤΙΝΟΜΙΑ ( Νομική Αθήνας ) http://antinomiaeaaknomikis.blogspot.com/
ΑΝΤΙΔΟΤΟ ( Φαρμακευτική Αθήνας) http://antidoto.tk/
Ριζοσπαστική Αριστερή Συσπείρωση (Ρ.Α.Σ. - Πολιτικό Νομικής Αθήνας)http://raseaak.blogspot.com/
Συσπείρωση για μια Αριστερή Παρέμβαση στο Οικονομικό (Οικονομικό Νομικής Αθήνας)http://sispirosi.wordpress.com/

Σχήματα ΕΑΑΚ ΑΣΟΕΕ:

Ριζοσπαστική Αριστερή Συσπείρωση (Ρ.Α.Σ. - ΑΣΟΕΕ) http://ras-eaak.blogspot.com/

Σχήματα ΕΑΑΚ Αθήνας:

ΑΡιστερή Καλλιτεχνική Ανεξάρτητη Συσπείρωση (ΑΡ.Κ.Α.Σ - Α.Σ.Κ.Τ.)http://arkasaskt.wordpress.com/

Σχήματα ΤΕΙ Πειραιά:

Μαχόμενη ΑΡιστερή Κίνηση Σπουδαστών (Μ.ΑΡ.Κ.Σ.) http://marks-eaak.blogspot.com/

Σχήματα ΕΑΑΚ ΑΠΘ:

Contra legem (Νομική Θεσσαλονίκης) http://contralegemeaak.blogspot.com/
ΑΡιστερή ΑΓωνιστική Ενότητα (ΑΡ.ΑΓ.Ε. - Ηλεκτρολόγοι & Μηχανολόγοι ΑΠΘ) http://arage-e-a-a-k.blogspot.com/
Αριστερή Ριζοσπαστική Ενότητα Φυσικού (Α.Ρ.Ε.Φ. - Φυσικό ΑΠΘ)http://arefeaak.blogspot.com/
Φοιτητική Ενότητα Ριζοσπαστών ΜΑθηματικών (Φ.Ε.Ρ.ΜΑ. - Μαθηματικό ΑΠΘ)http://fermaeaak.wordpress.com/
Format στην Πληροφορική (Πληροφορική ΑΠΘ) http://formatcsd.blogspot.com/

Σχήματα ΕΑΑΚ Πάτρας:

Κρούση (Φυσικό Πάτρας) http://kroush-eaak.blogspot.com/
Κράμα (Επιστήμη Υλικών Πάτρας) http://krama-eaak.blogspot.com/
Ανατροπή (Φιλολογία Πάτρας) http://anatropheaak.blogspot.com/
ΑΝεξάρτητος Αριστερός ΧΩρος ΜηχΑνολόγων (ΑΝ.Α.ΧΩ.ΜΑ - Μηχανολόγοι Πάτρας)http://anaxwmamhx.blogspot.com/
Αντίλογος (Μηχανολόγοι Πάτρας) http://www.antilogos.eu/
ΑΡιστερή Κίνηση ΟΙκονομικού (Πάτρα) http://arkoieaak.blogspot.com/
ΚΑΤΑΛΥΣΗ χημικού (Χημικοί Πάτρας) http://katalysiximikou.blogspot.com/

Αριστερη Πρωτοβουλια Σπουδαστων(ΤΕΙ Πατρας) http://aps-eaak.blogspot.com/

Σχήματα ΕΑΑΚ ΠΑΜΑΚ:

Αριστερή Ενώτική Παρέμβαση (Α.Ε.Π. - ΠΑΜΑΚ) http://eaakpamak.blogspot.com/

Σχήματα ΕΑΑΚ Βόλου

Φ.Α.ΣΗ. (Φοιτητικό Αριστερό ΣχΗμα - Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Βόλου) http://fasheaak.blogspot.com/
χωροΑταξία (Μηχανικοί Χωροταξίας Βόλου) http://xwroataxia-eaak.blogspot.com/

Σχήματα ΕΑΑΚ Ιωαννίνων:

Barricadas (Φυσικό Ιωαννίνων) http://barricadas-eaak.blogspot.com/
Resistance (Ιατρική Ιωαννίνων) http://eaak-resistance.blogspot.com/

Σχήματα ΕΑΑΚ Ξάνθης:

Ενωτική Πρωτοβουλία Ανεξάρτητων (Λεγεωνάριοι-Κουρσάροι Ξάνθη)http://www.legekour.gr/

Σχήματα ΕΑΑΚ Κρήτης:

Ενωτική Πρωτοβουλία (Πολυτενχείο Κρήτης) http://www.enotiki.gr/
Αριστερόστροφη Έλικα (Bιολογικό Ηρακλείου) http://arel-eaak.blogspot.com/
Σχήμα Ανεξάρτητων Αριστερών ΦΟΙτητών Κνωσού (Σ.Α.Α.ΦΟΙ.Κ. στην Κνωσό)http://saafoik.org/

Σχήματα ΕΑΑΚ Αλεξανδρούπολης:

ΕΑΑΚ Αλεξανδρούπολης http://eaak-alexandroupolis.blogspot.com/

Σχήματα ΕΑΑΚ Πανεπιστημίου Αιγαίου:

Φοιτηιτκή Αριστερή ΠΑρέμβαση (Φ.Α.ΠΑ. - Μεσογειακών Σπουδών Ρόδου) http://fapa-tms.blogspot.com/
ΕΑΑΚ Μυτηλήνης http://eaak-mitilinis.blogspot.com/

Σχήματα ΕΑΑΚ Ιόνιου Πανεπιστημίου:

ΕΑΑΚ Ιόνιου Πανεπιστημίου http://eaak-ioniou.blogspot.com/

Σχήματα Εστιών:

Granma - ΑΝ.ΑΡ.ΠΑ. (ΑΝεξάρτητη ΑΡιστερή ΠΑρέμβαση στην ΦΕΠΑ)http://granmafepa.blogspot.com/
ΑΡιστερός Ανεξάρτητος Χώρος Νέων ΕΣτιών( ΑΡ.Α.Χ.Ν.ΕΣ.- Νέες Εστίες Ε.Μ.Π.)http://araxnes.blogspot.com/