20 Οκτωβρίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 16/10

Αποτέλεσμα Γεν. Συνέλευσης (Β' Γύρος)

ΑΝ.Α.ΚΙΝΗΣΗ Ε.Α.Α.Κ.: 56
ΕΠ.ΑΓΩΝΑ: 34
ΛΕΥΚΑ: 20

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

• Συμμετοχή στις κινητοποιήσεις των διοικητικών υπαλλήλων του πανεπιστημίου

• Συμμετοχή στην πανεκπαιδευτική πορεία την Πέμπτη 17/10 στις 18:00 στην πλατεία 

Γεωργίου

• Παρέμβαση στην σύγκλητο για τα ζητήματα της σίτιτσης-στεγασης-μετακίνησης την 

Πέμπτη το πρωί

• Συντονισμός με διοικητικούς υπαλλήλους του πανεπιστημίου